کارگاه ساخت بالابر ساختمانی

فروش بالابر

فروش بالابر الکو آسیا

فروش بالابر الکو آسیا

الکو آسیا این نوع بالابر یکی از بهترین ها بالابر ساختمانی می باشد.   فروش بالابر الکو آسیا این بالابر از نوع تکفاز می باشد و قابلیت کار در ارتفاع صد متر را بصورت مداوم را دا را است .…

اشتراک گذاری